email_iconrequest_quote_iconsearch_icon
Aplikacje mieszania

Dyspersja pektyn na dżemy i przetwory

Pektyna to polisacharyd pozyskiwany z różnych owoców. Stosowany jest jako środek zagęszczający i żelujący w szerokiej gamie produktów spożywczych, m.in. dżemach, marmoladach i innych przetworach.

Proces

W typowym procesie produkcyjnym roztwór pektyny jest przygotowywany oddzielnie i dodawany do dżemu po zakończeniu dyspersji i uwodnienia. Typowy proces dyspersji wygląda następująco:

 • Naczynie procesowe jest napełniane wodą podgrzaną do 60-80ºC (140 - 175ºF).
 • Mieszadło jest uruchomione.
 • Pektyna jest czasami wstępnie mieszana na sucho z innym sproszkowanym składnikiem, takim jak cukier, zazwyczaj 1 część pektyny na 3 części cukru. Zmniejsza to tworzenie się aglomeratów poprzez oddzielanie ziaren, a także „obciąża” pektynę, aby nie unosiła się na wodzie.
 • Alternatywnie pektyna może być wstępnie zdyspergowana w płynach, takich jak syrop.
 • Pektyna jest stopniowo dodawana do wiru wytworzonego przez mieszadło.
 • Mieszanie kontynuuje się po rozproszeniu pektyny, aby umożliwić całkowite nawodnienie.
 • Produkt można przechowywać w temperaturze 60ºC do 4 godzin, chociaż w wyższych temperaturach degradacja może nastąpić po 1 godzinie i produkt należy zużyć natychmiast.
 • Roztwór jest czasami filtrowany przed dodaniem do dżemu.

Problem

Dyspersja gum i zagęszczaczy, takich jak pektyna, przy użyciu konwencjonalnych mieszadeł, może powodować kilka problemów:

 • Aglomeraty mogą się łatwo tworzyć. Cząsteczki pektyny pozostają nierozpuszczone wewnątrz aglomeratów. Konwencjonalne mieszalniki i mieszadła nie wytwarzają wystarczającego ścinania, aby właściwie rozproszyć cząstki lub szybko rozbić aglomeraty.
 • Potencjalna pełna wydajność jest trudna do uzyskania przy konwencjonalnym mieszaniu.
 • Dodawanie proszku należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, aby zredukować aglomeraty.
 • Wstępne mieszanie na sucho składników w proszku zwiększa koszty pracy i czas procesu.
 • Po rozpoczęciu wzrostu lepkości mieszanie roztworu, a tym samym dyspersja proszku, staje się coraz trudniejsze.
 • Często wymagane są długie czasy procesu, aby zapewnić równomierne rozproszenie.
 • Filtracja słabo zdyspergowanych roztworów znacznie wydłuża czas procesu.
 • Częściowo uwodniona pektyna usunięta podczas filtracji jest marnowana, co zwiększa koszty i obniża jakość produktu.
 • Nierozpuszczona pektyna może stopniowo uwadniać się podczas przechowywania lub późniejszego przetwarzania, prowadząc do niepożądanych zmian lepkości produktu.

Rozwiązanie

Wysokoobrotowy mieszalnik Silverson może radykalnie skrócić czas przetwarzania, poprawić jakość produktu i wyeliminować potrzebę wstępnego mieszania proszków. Można to osiągnąć za pomocą miksera wsadowego zanurzonego w naczyniu lub mikser liniowy można dodać do istniejącego procesu, jak pokazano poniżej. Działanie jest następujące:


Etap 1

Pektynę dodaje się do wody i dysperguje za pomocą mieszadła w zbiorniku. Wysoka prędkość obrotowa łopatek wirnika mieszalnika liniowego wytwarza silne ssanie, które wciąga wodę i cząsteczki pektyn z naczynia do głowicy roboczej.

Etap 2

Materiały poddawane są intensywnemu ścinaniu w ograniczonej przestrzeni głowicy roboczej. Aglomeraty są rozbijane w szczelinie między łopatkami wirnika a ścianą stojana, odsłaniając coraz większy obszar pektyny na otaczającą ciecz.

Etap 3

Produkt jest wypychany ze stojana i zawracany do zbiornika przez samopompujący mieszalnik liniowy. Świeży materiał jest jednocześnie wciągany do głowicy roboczej. W krótkim cyklu mieszania cały materiał przechodzi przez głowicę roboczą, przyspieszając proces hydratacji.

 • Etap 1

  Etap 1

  Pektynę dodaje się do wody i dysperguje za pomocą mieszadła w zbiorniku. Wysoka prędkość obrotowa łopatek wirnika mieszalnika liniowego wytwarza silne ssanie, które wciąga wodę i cząsteczki pektyn z naczynia do głowicy roboczej.

 • Etap 2

  Materiały poddawane są intensywnemu ścinaniu w ograniczonej przestrzeni głowicy roboczej. Aglomeraty są rozbijane w szczelinie między łopatkami wirnika a ścianą stojana, odsłaniając coraz większy obszar pektyny na otaczającą ciecz.

 • Etap 3

  Produkt jest wypychany ze stojana i zawracany do zbiornika przez samopompujący mieszalnik liniowy. Świeży materiał jest jednocześnie wciągany do głowicy roboczej. W krótkim cyklu mieszania cały materiał przechodzi przez głowicę roboczą, przyspieszając proces hydratacji.


Zalety

 • Roztwór można uzyskać w temperaturze otoczenia, w zależności od stężenia i lepkości produktu końcowego.
 • Produkowana jest mieszanka wolna od aglomeratów.
 • Wstępne mieszanie na sucho nie jest konieczne.
 • Szybkie wchłanianie proszku minimalizuje błąd operatora.
 • Wydajność pektyny jest maksymalizowana, uzyskując pełny efekt zagęszczenia/żelowania.
 • Etap filtracji można wyeliminować lub w razie potrzeby znacznie skrócić czas filtracji.
 • Stabilna lepkość produktu końcowego.
 • Uzyskuje się stałą jakość produktu i powtarzalność.
 • Szybkie czasy mieszania.

Wielkość serii, receptura, rodzaj użytych składników i lepkość końcowego produktu dyktują, która maszyna z linii produkcyjnej Silverson pasuje do indywidualnych wymagań procesowych:

Wysokoobrotowy Mikser do Serii

 • Nadaje się do szarży do 1000 litrów
 • Mogą być używane na przejezdnych kolumnach
 • Można go łatwo przenosić od zbiornika do zbiornjika
Więcej o tym mikserze

Silverson Ultramix

 • Doskonały ruch w zbiorniku
 • Nadaje się do szarży z dużą objętością proszków
 • Ultra higieniczna konstrukcja CIP
 • Idealny do mieszanek o wyższej lepkości
 • Niskie koszty utrzymania
Więcej o tym mikserze

Wysokoobrotowe Miksery Liniowe

 • Łatwy do wbudowania w istniejącej już instalacji
 • Idealny do większych serii
 • Wolny od napowietrzenia
 • Samo-pompujące
 • Miksery liniowe HV nadają się do mieszanek o wyższej lepkości
 • Mogą być używane do opróżniania zbiornika
 • Zaprojektowany do czyszczenia na miejscu
Więcej o tym mikserze

Silverson Flashmix

 • Idealny dla większych serii
 • Nadaje się do szarży z dużą objętością proszków
 • Zminimalizowane napowietrzenie
 • Minimalne wymagania czyszczące
 • Nadaje się do mieszanek o wyższej lepkości
 • Odpowiedni do pracy w wyższych temperaturach
 • Wymagany minimalny wkład operatora
Więcej o tym mikserze

Powiązane wideo

Szybkie rozpuszczanie cukru bez podgrzewania wody
Rozproszenie
Roztwór cukru 66 Brix w temperaturze otoczenia
Masz pytanie? Zapytaj naszych Ekspertów
Zadzwoń do nas +48-603-975-466