email_iconFacebook_iconrequest_quote_iconlinkedIn_iconsearch_iconTwitter_iconYoutube_icon
Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Dezintegratory

Dezintegratory

Dezintegrator D2500 jest systemem miksującym mogącym rozdrabniać, rozpuszczać lub rozpraszać największe z elementów stałych – aż do części o średnicy 1m – bez konieczności uprzedniego ich krojenia lub mielenia. Dezintegrator D2500 składa się z potężnego miksera Silverson umieszczonego na spodzie indywidualnie wykonanego zbiornika. Mikser wywiera olbrzymią akcję ssąca zaciągającą produkt, w tym nawet najpotężniejsze z elementów, z powierzchni cieczy w głąb zbiornika. Elementy stałe są dosłownie rozdzierane na kawałki i rozproszone w całej objętości produktu. Pod działaniem wspomagającego miksera liniowego Silverson, który wchodzi w skład systemu, rozdrobnione elementy stałe są całkowicie rozpuszczone lub tworzą zawiesinę.

W przypadku elementów stałych o mniejszych rozmiarach Silverson oferuje Duplex Desintegrator, który był oryginalnie zaprojektowany do rozdrabniania gum i polimerów do przemysłów oleju smarnego i klejów. 


Jak to działa?

Dezintegrator 2500 to samodzielna jednostka o dużej mocy, zawierająca specjalnie zaprojektowaną głowicę rozbijającą rotor / stator Silverson o dużej sile ścinania, umieszczoną w specjalnie skonstruowanym naczyniu połączonym z mieszalnikiem liniowym Silverson o wysokim ścinaniu.

Dezintegratory
Etap 1

Urządzenie jest napełnione cieczą i uruchomione. Duże ciała stałe są wprowadzane do naczynia i ściągane do głowicy roboczej, która szybko ścina grudki i odcina krawędzie i narożniki. Będą one wciągane do wnętrza głowicy roboczej, napędzane siłą odśrodkową na obrzeże i dalej ścinane przez czubki wirnika na krawędziach perforacji statora, gdy są one wyrzucane promieniowo z głowicy.

Dezintegratory
Etap 2

Szybkie rozdrabnianie dużych ciał stałych trwa, dopóki wszystkie cząstki nie staną się wystarczająco małe, aby można je było wciągnąć do głowicy roboczej w celu dalszego rozpadu. Materiały są usuwane poziomo z głowicy roboczej i wpychane w górę ścian naczynia. Cykl ten trwa do momentu, gdy wszystkie ciała stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu.

Dezintegratory
Etap 3

Gdy części stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu, uruchamia się samopompujący mieszalnik liniowy. Produkt jest pobierany z dna naczynia, przetwarzany przez wysokoobrotową głowicę wirnika / statora mieszalnika liniowego i kierowany z powrotem do górnej części naczynia, zapewniając całkowite rozpuszczenie lub zawieszenie.


Video produktów

D2500
D2500 jak to działa

Opcje

Disintegrator Disintegrator 2500 - PL
Dezintegrator 2500

Nie ma potrzeby wstępnego szlifowania, krojenia lub cięcia dużych brył. Disintegrator 2500 może przyjąć dziwne kształty i największe bele polimeru produkowane na rynku. Pojemność wynosi od 1000 do 100 000 litrów.

Disintegrator Duplex Disintegrator/Dissolver - PL
Rozpuszczanie/Dezintegracja Duplex

Duplex został opracowany specjalnie do dezintegracji i solubilizacji stałych gum i polimerów dla przemysłu olei smarnych i klejów, ale jego sukces jest teraz widoczny we wszystkich dziedzinach mieszania.

Pilot Disintegrator Plant - PL
Pilotażowa instalacja dezintegratorów

Wersja D2500 w małej skali, pilotażowa instalacja dezintegratora ma standardową pojemność 250 litrów. Silverson może tworzyć systemy na zamówienie, aby spełnić specyficzne wymagania klientów.

Disintegrator Confectionary Reclaim - PL
Odzysk cukierniczy

Silverson opracował system do szybkiego odzyskiwania odpadów cukierniczych i innych materiałów. Zasada została opracowana na podstawie wielkoskalowych jednostek dezintegratora / disolwera D2500 firmy Silverson w odpowiedzi na szereg specyficznych wymagań dotyczących instalacji do regeneracji na mniejszą skalę.

Instalacja odzysku szybko dezintegruje i rozpuszcza różnorodne odpady bez potrzeby wstępnego mielenia lub siekania.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery Mocowane do dna zbiornika

Miksery Mocowane do dna zbiornika

Nowa seria mikserów higienicznych mocowanych do dna zbiornika jest szczególnie odpowiednia dla produktów kosmetycznych, farmaceutycznych lub spożywczych o dużych lepkościach.

Miksery mocowane do dna zbiornika zapewniają minimalny kontakt części miksera z produktem oraz są przeznaczone do czyszczenia na miejscu Cleaning-In-Place (CIP). Oferują pełna zgodność z wymaganiami cGMP oraz USDA.

Pobierz dane techniczne (PDF)


Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson nad zwykłymi mieszadłami lub mikserami wywodzą się z wielokrotnej akcji mieszania, kiedy materiały są przepuszczone przez specjalnie zaprojektowane sita Silverson.

Miksery Mocowane do dna zbiornika
Etap 1

Wysoka prędkość obrotów ostrzy rotora wytwarza silne ssanie, które zaciąga płyn i składniki stałe z dna zbiornika do środka głowicy pracującej.

Miksery Mocowane do dna zbiornika
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie poddany on jest “mieleniu” w  szczelinie między rotorem a statorem.

Miksery Mocowane do dna zbiornika
Etap 3

Materiał jest ponownie intensywnie cięty hydraulicznie w momencie przechodzenia przez szczeliny perforacyjne statora, po czym jest on przesuwany promieniście z dużą prędkością  z powrotem do mieszanej masy. Jednocześnie, świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą, ustalając cyrkulacyjny wzór mieszania.


Video produktów

Miksery Mocowane do Dna Zbiornika

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

Bottom Entry Mixer Bottom Entry Mixer - PL
Mikser dolnego wejścia

Mieszalniki z dolnym wejściem Silverson są zwykle używane w połączeniu z mieszadłem / skrobakiem. Mieszalnik z wejściem dolnym zapewnia homogenizację z wysokim ścinaniem, podczas gdy mieszadło / skrobak rozprowadza homogenizowany produkt równomiernie w całym naczyniu. Jest to idealne rozwiązanie do produktów kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych o wysokiej lepkości. Można je również stosować do produktów o niskiej lepkości do zwilżania proszków. Konstrukcja do czyszczenia na miejscu o prostej, łatwej do czyszczenia konstrukcji.

Bottom Entry Hygienic Range - PL
Zakres higieniczny

Silverson ulepszył swoją linię mikserów z dolnym wejściem, aby zaoferować ultra higieniczne urządzenie zawierające kilka opcji, w tym zminimalizowaną liczbę części mających kontakt z produktem, elektropolerowane wykończenie i specjalne higieniczne uszczelnienia wału.

Ultramix Bottom Entry - PL
Dolne wejście Ultramix

Ultramix może być dostarczany jako jednostka z dolnym wejściem, idealna do ultra-higienicznych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery Ultra Higieniczne

Miksery Ultra Higieniczne

Silverson jest pionierem w ultra higienicznych urządzeniach miksujących i oferuje szereg mikserów odpowiadających standardom FDA i cGMP jak również certyfikowanych przez 3A and EHEDG. Te miksery są odpowiednie do zastosowań, gdzie normą są procedury takie jak czyszczenie na miejscu "Cleaning-In-Place" (CIP) i sterylizowanie na miejscu "Sterilising-In-Place" (SIP)  w przemysłach farmaceutycznym, biotechnologicznym, spożywczym i kosmetycznym.


Video produktów

Miksery Higieniczne

Opcje

Sanitary In-Line Ultra Sanitary Mixer - PL
Ultra higieniczny mikser w linii

Seria liniowych, ultrahigienicznych mieszalników wielofunkcyjnych , Silverson jest w stanie wykonać najszerszą gamę zastosowań - mieszanie, emulgowanie, homogenizację, dezintegrację i rozpuszczanie, z wydajnością, elastycznością i higieniczną konstrukcją nieporównywalną z innymi maszynami. Wydajność samopompowania do 20 000 litrów na godzinę.

Sanitary Ultramix - PL
Ultramix

Silverson Ultramix jest przeznaczony do zastosowań, które wykraczają poza możliwości konwencjonalnego mieszadła, ale niekoniecznie wymagają intensywnego ścinania mieszadła rotor/stator Silverson.

Sanitary Bottom Entry Mixer - PL
Mikser dolnego wejścia

Silverson ulepszył swoją linię mikserów z dolnym wejściem, aby zaoferować ultra higieniczne urządzenie zawierające kilka opcji, w tym zminimalizowaną liczbę części mających kontakt z produktem, elektropolerowane wykończenie i specjalne higieniczne uszczelnienia wału.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery homogenizujące

Miksery homogenizujące

Miksery homogenizujące Silverson są szybkie i efektywne i zdolne do wyprodukowania drobnej kropli lub rozmiaru ziarna, zwykle w przedziale 2-5 mikronów. Taki stopień homogenizacji jest odpowiedni dla większości produktów takich jak kremy i maści, mleczka kosmetyczne, sosy i emulsje smakowe.

Do tych zastosowań Silverson oferuje gamę mikserów liniowych. Precyzyjnie wykonana głowica generuje nadzwyczaj wysokie cięcie i w trójetapowym procesie homogenizuje produkt do żądanej jednorodności.

Dla nowych zastosowań, które wymagają ziarna wielkości ułamka mikrona będzie konieczny homogenizator wysokociśnieniowy. Tam, gdzie jest on konieczny, uprzednie przepuszczenie produktu przez mikser szybkotnący Silverson dramatycznie poprawi przepływ, wydajność i zredukuje koszty operacyjne. Dzieje się to dzięki temu, że wysokociśnieniowy homogenizator jest wydajniejszy, kiedy pracuje na jednorodnym premiksie o drobnym rozmiarze ziarna, co pozwala na szybsze przejście produktu przez urządzenie, zwykle przy pojedynczym przepuszczeniu.


Video produktów

Homogenizacja
Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Flashblend - System do mieszania Proszków i Cieczy

Flashblend - System do mieszania Proszków i Cieczy

Rozpuszczanie proszków w cieczach i tworzenie spójnego, jednorodnego produktu raz za razem jest jednym z najtrudniejszych zastosowań dla miksera. Aby sprostać temu wyzwaniu Silverson stworzył Flashblend, szybkotnący system do szybkiego wprowadzania szerokiej gamy proszków, wliczając problematyczne gumy i zagęszczacze. Flashblend jest zaprojektowany do wprowadzania proszków w trybie ciągłym lub półciągłym w tempie do 15,000kg/h. System może obsłużyć zarówno materiały o niskiej gęstości jak i lepkie żele.

Zalety:

 • Odpowiednie do produkcji na dużą skalę
 • Produkt wolny od aglomeratów
 • Powtarzalność
 • Szybkość
 • Minimum napowietrzenia
 • Zwiększona higiena zbiornika
 • Lepkie płyny mogą być dodawane do miksowanej masy przez specjalny lej dozujący. Płynne dodatki mogą być również pompowane bezpośrednio do venturi.

Pobierz dane techniczne (PDF)

 


Jak to działa?

Silverson proponuje unikalną metodę wprowadzania proszków do cieczy tworząc produkt jednorodny i wolny od aglomeratów już po jednorazowym przejściu przez system.

Flashblend - System do mieszania Proszków i Cieczy
Etap 1

Specjalnie dostosowany mikser liniowy Silverson dynamicznie przepuszcza ciecz przez maszynę.

Flashblend - System do mieszania Proszków i Cieczy
Etap 2

Zawór dozujący proszek jest otwarty, proszek jest zaciągnięty z leja dozującego do miksera szybkotnącego.

Flashblend - System do mieszania Proszków i Cieczy
Etap 3

Składowe płynne i proszkowe są podane bezpośrednio do strefy szybkiego cięcia miksera i zostają natychmiastowo połączone ze sobą poprzez akcję intensywnego cięcia mechanicznego i hydraulicznego. Wolna od aglomeratów masa jest następnie przekierowana z powrotem do zbiornika dzięki pompującym właściwościom miksera.


Video produktów

Flashblend

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

Flashblend Flashblend - PL
Flashblend

Flashblend jest ogólnie skonfigurowany jako system półautomatyczny z trybem czyszczenia na miejscu (CIP), co pozwala na używanie urządzenia do ciągłej pracy i powtarzalnej produkcji seryjnej bez przestojów w celu ręcznego czyszczenia lub kontroli.

Dostępne cztery modele o szybkości wchłaniania proszku do 225 kg na minutę.

Powder Feed Hose - PL
Wąż proszkowy

Lej Flashblend można zastąpić elastycznym wężem do wprowadzania proszków bezpośrednio z ich oryginalnych pojemników.

Advanced Systems - PL
Zaawansowane systemy

Flashblend można zaprojektować i zbudować na zamówienie, aby zawierał szereg zaawansowanych funkcji, w tym integrację z przenośnikami, pojemnikami masowymi, systemami podawania i jednostkami odpylającymi.

Silverson może również dostarczyć ultra-higieniczne modele do aseptycznego przetwarzania i pracy w pomieszczeniach czystych.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami

Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami

Silverson – Flashmix to rewolucyjne podejście do łączenia proszków z płynami. W przeciwieństwie do wielu mikserów typu proszek/ciecz, które wykorzystują próżnię do włączania proszków, Flashmix dosłownie wpycha proszek w strumień cieczy. Pozwala to nie tylko na rozpraszanie i zwilżenie dużej ilości proszków, ale oznacza to również, że proces może odbywać się w wyższych niż dotychczas temperaturach i przy produktach o wyższej lepkości. Tym samym, zalety miksowania wysokoobrotowego są dostępne dla szerokiego spektrum zastosowań, gdzie wcześniej nie było to możliwe.

Zalety:

 • Szybkie tempo wcielania proszków (do 15,000 kilogramów na godzinę) 
 • Produkt wolny od aglomeratów z powtarzalną jakością
 • Odpowiedni do pracy w wyższych temperaturach
 • Odpowiedni do większej zawartości procentowej gum i zagęszczaczy
 • Minimum napowietrzenia
 • Higieniczny – Flashmix bazuje na certyfikowanym przez EHEDG i 3A higienicznym mikserze liniowym
 • Konstrukcja modułowa z szeregiem opcji odpowiednich do szerokiej gamy zastosowań i wielkości partii
 • Niski pobór mocy; nie ma potrzeby stosowania dodatkowej pompy
 • Prosty – Flashmix jest łatwy w instalacji, obsłudze i czyszczeniu

 


Jak to działa?

Flashmix firmy Silverson oferuje unikalną metodę wcielania proszków do cieczy, dając jednorodny i wolny od aglomeratów produkt.

Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami
Etap 1

Specjalnie zmodyfikowany mikser liniowy Silverson przekierowuje ciecz ze zbiornika przy dużej prędkości.

Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami
Etap 2

Zawór dozujący proszek jest otwarty, a wielka akcja pompująca miksera liniowego wpycha proszek w strumień cieczy.

Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami
Etap 3

Składowe proszkowe i ciecz są podane prosto do strefy szybkiego ciecia miksera liniowego i są natychmiastowo poddane intensywnemu cięciu mechanicznemu i hydraulicznemu. Powstały produkt jest następnie przekierowany z powrotem do zbiornika poprzez samopompujący Flashmix.


Video produktów

Flashmix
Flashmix - Jak to działa

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

Flashmix FMX 25 - PL
FMX25

Zdolny do wdrażania proszków w tempie do 1,500 kilogramów na godzinę, FMX25 jest dostępny w standardzie z 40 litrowym lejem dozującym proszek.

Flashmix FMX 50 - PL
FMX50

FMX50 jest oferowany z 40 bądź 100 litrowym lejem dozującym, profilowanym do minimum napowietrzenia. Osiągalne jest tempo wdrożenia proszków do 7,000 kilogramów na godzinę.

Flashmix FMX 75 - PL
FMX75

Stosowany do masowych ilości proszków, potężny FMX75 może wcielać proszki w tempie nawet do 15,000 kilogramów na godzinę. Dostępny z profilowanym lejem dozującym w objętości 300 litrów.

Flashmix Sack Table - PL
Blat na worki

Blat na worki ze stali kwasoodpornej jest dostępny jako opcja do modeli FMX25 i FMX50.

FMX-CD - PL
FMX-CD

Zaprojektowany do agresywnych usług chemicznych, FMX-CD jest ogólnie skonfigurowany tak, aby spełnić określone wymagania klienta. Podwójne mechaniczne uszczelnienia wału i złącza kołnierzowe są standardem. W zależności od zastosowania można wyspecyfikować elastomery, typ zaworu i silnika.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery Liniowe do Wysokich Lepkości

Miksery Liniowe do Wysokich Lepkości

Nowe Miksery Liniowe Silverson do Wysokich Lepkości (HV) oferują wyjątkowe natężenia przepływów i możliwość pracy z produktami o wyższej lepkości.

Jest to możliwe dzięki unikalnej i innowacyjnej konstrukcji “pompującego rotora”, który znacznie zwiększa wydajność miksera, w porównaniu do standardowych miksery liniowe. Co więcej, nowa linia mikserów UHS-HV eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej pompy zasilającej podczas przetwarzania żeli i lepkich kremów w przemysłach spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym.

Cechy:

 • Ultra-higieniczna konstrukcja bazująca na modelach UHS certyfikowanych przez 3A i EHEDG (Grupę Europejskiej Inżynierii i Konstrukcji Higienicznej)
 • Samopompujące
 • Wolne od napowietrzania
 • Brak by-passu
 • Zamienne głowice
 • Pionowy lub styczny odpływ samo-odsączalny
 • Zaprojektowany do Czyszczenia Na Miejscu

 

Download Technical Information (PDF)


Jak to działa?

Miksery liniowe nowej serii UHS-HV charakteryzują się rotorem specjalnej konstrukcji, który zapewnia zwiększoną przepustowość i pozwala na przetwarzanie produktów o wysokiej lepkości. 

Miksery Liniowe do Wysokich Lepkości
Etap 1

Specjalnie zaprojektowany pompujący rotor obracający się z dużą prędkością wewnątrz głowicy zaciąga płyny i materiały stale do zestawu rotor/stator. 

Miksery Liniowe do Wysokich Lepkości
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa prowadzi materiał na peryferia głowicy, gdzie jest on poddany akcji mielenia w precyzyjnie wykonanej szczelinie pomiędzy końcówkami ostrzy rotora i ścianą wewnętrzną statora.

Miksery Liniowe do Wysokich Lepkości
Etap 3

Kolejno następuje intensywne cięcie hydrauliczne, kiedy materiał jest wypychany z dużą prędkością przez otwory perforacyjne statora (głowicy), a następnie przez wylot miksera i zespól rur. W tym samym czasie, świeży materiał jest ciągle zaciągany na głowicę pracującą utrzymując cykl miksowania i pompowania.


Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Ultra Higieniczne Miksery Liniowe

Ultra Higieniczne Miksery Liniowe

Wielozadaniowa seria ultra higienicznych mikserów liniowych jest zdolna do wykonania różnorodnych zadań –miksowania, tworzenia emulsji, homogenizowania, rozdrabniania i rozpuszczania – wszystko to przy zapewnieniu efektywności, elastyczności i łatwości czyszczenia nieporównywalnej z innymi urządzeniami.

Miksery te są certyfikowane przez 3A i EHEDG (Grupę Europejskiej Inżynierii i Konstrukcji Higienicznej) oraz odpowiadają wymaganiom FDA i cGMP.

Charakteryzują się:

 • Zdolnością samopompowania
 • Brakiem napowietrzenia
 • Brakiem by-passu
 • Zamiennymi głowicami
 • Stycznym odpływem samo-odsączalnym
 • Pojedynczą ultra-higieniczną uszczelką na wale, łatwo zamienialną na podwójna
 • Brakiem konieczności demontażu w celu czyszczenia, co znacznie redukuje koszt konserwacji i obsługi oraz podwyższa niezawodność i produktywność

Pobierz dane techniczne (PDF)

 


Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson biorą się z wielostopniowej akcji tnąco-miksujacej, kiedy materiał przechodzi przez specjalnie zaprojektowane głowice. 

Ultra Higieniczne Miksery Liniowe
Etap 1

Szybkie obroty ostrzy rotora w precyzyjnie wykonanej głowicy wywierają silne ssanie, które zaciąga płyn i materiały stałe w zespół rotor/stator.

Ultra Higieniczne Miksery Liniowe
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie jest mielony w precyzyjnie wykonanej szczelinie pomiędzy końcówkami ostrzy rotora i wewnętrzną ścianą statora. 

Ultra Higieniczne Miksery Liniowe
Etap 3

Materiał poddany jest intensywnemu cięciu hydraulicznemu podczas przechodzenia z dużą prędkością przez otwory perforacyjne statora oraz otwór wylotowy miksera, jak również przez sieć rur łączących. W tym samym czasie świeży materiał jest ciągle zaciągany przez głowicę, dzięki czemu cykl miksowania i pompowania jest utrzymany.


Video produktów

Ultra Higieniczne Miksery Liniowe

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

In-Line Ultra Sanitary UHS Range - PL
Seria UHS

Liniowe, ultra higieniczne miksery  Silverson oferują dalszą wszechstronność z wielostopniowymi konfiguracjami wirnika / statora jako opcjami standardowymi, co skutkuje znacznie krótszymi czasami mieszania poprzez zmniejszenie liczby wymaganych przejść recyrkulacyjnych i oferowanie większej redukcji wielkości cząstek. Wydajność samopompowania do 20 000 litrów na godzinę.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery liniowe

Miksery liniowe

Mieszalniki o wysokim ścinaniu Silverson są niezwykle wydajne i szybkie w działaniu oraz są w stanie skrócić czas mieszania nawet o 90%. Działanie każdego miksera liniowego Silverson można modyfikować za pomocą szybko wymiennych głowic roboczych. Umożliwia to dowolnej maszynie mieszanie, emulgowanie, homogenizowanie, rozpuszczanie, zawieszanie, rozpraszanie i rozdrabnianie ciał stałych.

Cechy:

 • Bez napowietrzania
 • Samopompowanie
 • Bez omijania
 • Wymienne głowice robocze
 • Higieniczna konstrukcja
 • Łatwa konserwacja
 • Mniejsze zapotrzebowanie na moc
 • Eliminuje aglomeraty i rybie oczka
 • Tworzy stabilne emulsje i zawiesiny
 • Zmniejsza rozmiar cząstek
 • Szybko rozpuszcza ciała stałe
 • Przyspiesza reakcje

Pobierz dane techniczne (PDF)


Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson biorą się z wielostopniowej akcji tnąco-miksujacej, kiedy materiał przechodzi przez specjalnie zaprojektowane głowice. 

Miksery liniowe
Etap 1

Szybkie obroty ostrzy rotora w precyzyjnie wykonanej głowicy wywierają silne ssanie, które zaciąga płyn i materiały stałe w zespół rotor/stator.

Miksery liniowe
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie jest mielony w precyzyjnie wykonanej szczelinie pomiędzy końcówkami ostrzy rotora i wewnętrzną ścianą statora. 

Miksery liniowe
Etap 3

Materiał poddany jest intensywnemu cięciu hydraulicznemu podczas przechodzenia z dużą prędkością przez otwory perforacyjne statora oraz otwór wylotowy miksera, jak również przez sieć rur łączących. W tym samym czasie świeży materiał jest ciągle zaciągany przez głowicę, dzięki czemu cykl miksowania i pompowania jest utrzymany.


Video produktów

Liniowy - jak to działa
Mikser Liniowy
Zmiana Głowic

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

In-Line General Duty In-Line Mixers - PL
Mieszalniki liniowe ogólnego przeznaczenia

Silverson oferuje szereg mieszalników liniowych odpowiednich do niebezpiecznych i agresywnych zastosowań chemicznych. Te solidne mieszadła wymagają minimalnej konserwacji i zapewniają jedne z najwyższych w branży prędkości końcówek wirnika i współczynników ścinania. Wydajność samopompowania od 20 do 20000 litrów na godzinę.

Dostępne są jednostki z płaszczem dla produktów wrażliwych na temperaturę i konstrukcje z niestandardowych materiałów, takich jak hastelloy, tytan i stale hartowane.

In-Line Multistage In-Line Mixer - PL
Wielostopniowy mikser w linii

Wielostopniowy mieszalnik liniowy czterokrotnie zwiększa liczbę operacji ścinania na jeden obrót wirnika, co skutkuje znacznie krótszymi czasami mieszania, a także zwiększa liczbę produktów, które można przetworzyć w jednym przejściu.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Verso – laboratoryjny mikser liniowy

Verso – laboratoryjny mikser liniowy

Model Verso jest idealny do zastosowań laboratoryjnych lub skali pilotażowej. Urządzenie zapewnia wyjątkową zgodność rezultatów z tymi otrzymywanymi przy użyciu większych maszyn produkcyjnych, a tym samym stanowi wygodne narzędzie prognozujące działanie większych mikserów liniowych używanych w warunkach produkcyjnych.

Verso jest wyposażony w cyfrowy obrotomierz, amperomierz i programowalny czasomierz, niezastąpiony w zastosowaniach wymagających odtwarzalności i walidacji procesów. Verso jest również kompatybilny z programem “DataLogger.”

Obejmuje:

 • Dotykowy panel kontrolny
 • Mocny silnik 1hp (0.75kW) z nieograniczoną możliwością kontroli prędkości
 • Dostępne pojedyncze lub wielostopniowe, zamienne głowice
 • Właściwość samopompowania
 • Maksymalne ciśnienie operacyjne 100psi (7.6 bar)
 • 0.75” Tri-clamp połączenia wejścia i wyjścia
 • Pojedyncza uszczelka na wale
 • Wszystkie części mające kontakt z cieczą są wykonane ze stali kwasoodpornej 316L
 • Konstrukcja sanitarna

Pobierz dane techniczne (PDF)


Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson biorą się z wielostopniowej akcji tnąco-miksujacej, kiedy materiał przechodzi przez specjalnie zaprojektowane głowice. 

Verso – laboratoryjny mikser liniowy
Etap 1

Szybkie obroty ostrzy rotora w precyzyjnie wykonanej głowicy wywierają silne ssanie, które zaciąga płyn i materiały stałe w zespół rotor/stator.

Verso – laboratoryjny mikser liniowy
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie jest mielony w precyzyjnie wykonanej szczelinie pomiędzy końcówkami ostrzy rotora i wewnętrzną ścianą statora. 

Verso – laboratoryjny mikser liniowy
Etap 3

Materiał poddany jest intensywnemu cięciu hydraulicznemu podczas przechodzenia z dużą prędkością przez otwory perforacyjne statora oraz otwór wylotowy miksera, jak również przez sieć rur łączących. W tym samym czasie świeży materiał jest ciągle zaciągany przez głowicę, dzięki czemu cykl miksowania i pompowania jest utrzymany.


Video produktów

Verso
Verso - Jak to działa

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

Verso Vessel Package - PL
Pakiet Verso Zbiornik

Verso może być dostarczony z pakietem zawierającym 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, stojak na naczynie i zawór.

Lab L5M-A Laboratory Mixer - PL
Mikser laboratoryjny serii L5

Do mieszalników laboratoryjnych serii L5 dostępnych jest ponad 40 wymiennych zespołów mieszających. Urządzenie jest wykończone wytrzymałą, łatwą do czyszczenia, nieodpryskową białą nylonową powłoką. Wszystkie części zwilżane są wykonane ze stali nierdzewnej 316L, z wyjątkiem tulei, która może być wykonana ze stopu brązu lub PTFE. Zespół mieszający można bez wysiłku podnosić i opuszczać za pomocą panelu dotykowego, który zapewnia większą czystość i niezawodność.

Lab L2/Air (Compressed air) - PL
L2 / powietrze (sprężone powietrze)

Zaprojektowany do użytku w strefach ATEX / ognioszczelnych, L2 / AIR jest zasilany iskrobezpiecznym silnikiem pneumatycznym i może współpracować z każdym zespołem mieszającym serii L5. Pojemność od 1ml do 12 litrów.

Lab Sealed Unit Lab Mixer - PL
Mikser laboratoryjny z uszczelnionymi jednostkami

Mieszalnik laboratoryjny z uszczelnioną jednostką jest przeznaczony do pracy z materiałami sterylnymi, w których konieczne jest wykluczenie zanieczyszczenia z powietrza. Pojemność od 1 ml do 5 litrów. Dostępne są specjalne zestawy do pracy w próżni.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery Ultramix

Miksery Ultramix

Ultramix firmy Silverson jest stworzony do zastosowań, które leżą poza zasięgiem możliwości zwykłego mieszadła, ale nie wymagają cięcia, jakie daje zestawienie rotor/stator.

Zalety miksera Ultramix:

 • Higieniczna konstrukcja – pojedynczy wał - prosta, jednoelementowa głowica. Seria Ultramix jest zaprojektowana do czyszczenia na miejscu "Cleaning-In-Place" (CIP)  z opcją sterylizacji "Sterilisation-In-Place" (SIP).
 • Zgodna z normami i wymaganiami 3A TPV (Third Party Verification), USDA i cGMP.
 • Dynamiczna głowica zapewnia doskonałą cyrkulację wewnątrz zbiornika nawet przy miksowaniu płynów o dużej lepkości.
 • Silny wir może szybko włączyć duże ilości proszków.
 • Łatwy w utrzymaniu –jednoelementowa głowica jest prostej i solidnej konstrukcji i nie wymaga części zamiennych.
 • Ultramix ma zastosowanie zarówno przy agresywnych chemikaliach, jak również w procesach wymagających ultra higienicznych standardów.

Pobierz dane techniczne (PDF)


Jak to działa?

Miksery Ultramix
Etap 1

Podczas kiedy mikser obraca się z dużą prędkością, wgłębienia na zewnętrznej stronie głowicy wyrzucają otaczający je produkt na zewnątrz z wielką siłą, tworząc tym samym obszar niskiego ciśnienia wokół krawędzi każdego wgłębienia. 

Miksery Ultramix
Etap 2

Jednocześnie produkt jest wyciągany ze środka głowicy na zewnątrz przez promieniste szczeliny, przy czym materiał jest poddawany akcji cięcia. Wgłębienia na głowicy z dużą prędkością kierują produkt na zewnątrz do miksowanej masy.

Miksery Ultramix
Etap 3

Kiedy materiał jest wyciągnięty na zewnątrz szczelin, świeży materiał jest zaciągany przez otwory na górze i spodzie głowicy. Ten materiał jest następnie przeciskany przez szczeliny na zewnątrz głowicy i wyrzucony do miksowanej masy. Efekt pompujący, który dają wgłębienia i akcja cięcia promienistych szczelin zapewnia szybkie miksowanie i rozwija wzór energicznego przepływu po osi przez całą objętość zbiornika. 


Video produktów

Ultramix

Opcje

Ultramix Ultramix - PL
Ultramix

Idealny do szybko zwilżających proszków, w tym gum i zagęszczaczy, Ultramix jest również idealny do stosowania w naczyniach z wąskimi otworami. Energiczne działanie mieszające jest w stanie poruszyć całą zawartość naczyń, nawet w pojemnikach o trudnym kształcie. Z tego powodu Ultramix oferuje znaczne korzyści klientom korzystającym z IBC.

Ultramix Laboratory Scale Unit - PL
Jednostka skali laboratoryjnej

Zestaw laboratoryjny Ultramix jest przeznaczony do użytku z mieszadłami laboratoryjnymi Silverson serii L5, umożliwiając użytkownikowi odtworzenie charakterystyk mieszania jednostek Ultramix w skali produkcyjnej w laboratorium.

Ultramix jest idealny do stosowania w pojemnikach z wąską szyjką i zapewnia doskonałą cyrkulację produktu, umożliwiając modelowi laboratoryjnemu mieszanie objętości do 12 litrów (w zależności od lepkości produktu).

IBC Mixing - PL
Mieszanie w IBC

Ultramix jest idealny do mieszania w problematycznych pojemnikach, takich jak IBC i Tote Bins – wysoce wydajny ruch w zbiorniku zapewniany przez głowicę o małej średnicy przezwycięża problemy często napotykane przy trudnej geometrii naczynia.

Ultramix Bottom Entry - PL
Dolne wejście Ultramix

Ultramix może być dostarczany jako jednostka z dolnym wejściem, idealna do ultra-higienicznych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery do serii

Miksery do serii

Mikser do serii firmy Silverson nie tylko miesza materiały płynne, ale również tworzy emulsje, zawiesiny, homogenizuje, rozprowadza i dezintegruje materiały stałe. Każdy mikser ze swoją precyzyjnie wykonaną głowicą przewyższa konwencjonalne miksery zmniejszając czas procesu aż o 90%, poprawiając tym samym jakość i efektywność procesu.

Miksery do Serii Silverson:

 • Przepracowują od 5 do 30000 litrów
 • Eliminują aglomeraty i rybie oczy
 • Tworzą stałe emulsje i zawiesiny
 • Redukują rozmiar ziarna
 • Szybko rozpuszczają materiały stałe
 • Przyśpieszają reakcje

Pobierz dane techniczne (PDF)


Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson nad zwykłymi mieszadłami lub mikserami wywodzą się z wielokrotnej akcji mieszania, kiedy materiały są przepuszczone przez specjalnie zaprojektowane sita Silverson.

Miksery do serii
Etap 1

Wysoka prędkość obrotów ostrzy rotora wytwarza silne ssanie, które zaciąga płyn i składniki stałe z dna zbiornika do środka głowicy pracującej. 

Miksery do serii
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie poddany on jest “mieleniu”, kiedy przechodzi przez precyzyjną szczelinę miedzy końcówkami ostrzy rotora a wewnętrzną ścianą statora.

Miksery do serii
Etap 3

Materiał jest ponownie intensywnie cięty hydraulicznie w momencie przechodzenia z dużą prędkością przez szczeliny perforacyjne statora, po czym jest on przesuwany promieniście z powrotem do mieszanej masy. 

Miksery do serii
Etap 4

Jednocześnie, świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą, ustalając cyrkulacyjny wzór mieszania. Poprzez horyzontalne (radialne) uwalnianie produktu i zaciąganie świeżego materiału z dołu zbiornika, nie interweniujemy w powierzchnię cieczy, a tym samym ograniczamy napowietrzenie produktu.


Video produktów

Miksery Do Serii
Miksery Do Seri – Jak to działa

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

Batch Multipurpose Batch Mixer - PL
Wielofunkcyjny mikser szarżowy

Każda maszyna jest wyposażona w specjalną wymienną głowicę mieszającą typu rotor / stator Silverson, która umożliwia stosowanie jej do szerokiej gamy różnych produktów.

Opcja ruchomego hydraulicznego stojaka podłogowego znacznie zwiększa elastyczność tych mikserów, umożliwiając ich przenoszenie ze.zbiornika do zbiornika.

Batch Large Scale Batch Mixers - PL
Mieszalniki szarżowe do dużych partii

Silverson jest światowym liderem w wyspecjalizowanym projektowaniu i produkcji mieszadeł  rotor/stator o dużej skali o pojemności do 30 000 litrów. Wszystkie te maszyny są indywidualnie budowane na zamówienie i konstruowane specjalnie pod kątem wymagań każdego klienta.

Duplex Disintegrator Dissolver - PL
Rozpuszczanie Dezintegracja Duplex

Duplex został opracowany specjalnie do dezintegracji i solubilizacji stałych gum i polimerów dla przemysłu olei smarnych i klejów, ale jego sukces jest teraz widoczny we wszystkich dziedzinach mieszania.

Batch Abramix RBX - PL
Abramix RBX

Seria Silverson Abramix została zaprojektowana specjalnie do obróbki materiałów o wysokiej ścieralności. Typowe zastosowania obejmują:

 • Zawiesiny katalizatora
 • Płynne szkliwa
 • Płytki ceramiczne
Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Mieszalniki wsadowe w skali pilotażowej

Mieszalniki wsadowe w skali pilotażowej

Ta seria mieszadeł przeznaczona jest do produkcji na małą skalę w zakładach pilotażowych, instytucjach badawczych, aptekach szpitalnych itp. Lekkie i łatwe w obsłudze modele serii AX mają pojemność do 50 litrów.

Wielofunkcyjny mikser laboratoryjny Silverson AX5 jest wyposażony w szereg nieocenionych elementów tam, gdzie wymagana jest walidacja procesu i powtarzalność oraz zapewnia dokładne i łatwe sposoby prognozowania wydajności większych maszyn Silverson w warunkach pracy na pełną skalę.

AX5 nadaje się do najszerszego zakresu zastosowań - mieszania, emulgowania, homogenizacji, dezintegracji, rozpuszczania - z wydajnością i elastycznością nieporównywalną z innymi maszynami.

Cechy:

 • Mocny silnik 1 KM (0,75 kW)
 • Sterowanie za pomocą panelu dotykowego
 • Elektryczny stojak do podnoszenia i opuszczania
 • Zmienna prędkość. Nominalna maksymalna prędkość 6000 obr / min
 • Kompatybilny z systemem DataLogger
 • Nominalna pojemność do 50 litrów

Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson nad zwykłymi mieszadłami lub mikserami wywodzą się z wielokrotnej akcji mieszania, kiedy materiały są przepuszczone przez specjalnie zaprojektowane sita Silverson.

Mieszalniki wsadowe w skali pilotażowej
Etap 1

Wysoka prędkość obrotów ostrzy rotora wytwarza silne ssanie, które zaciąga płyn i składniki stałe z dna zbiornika do środka głowicy pracującej. 

Mieszalniki wsadowe w skali pilotażowej
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie poddany on jest “mieleniu”, kiedy przechodzi przez precyzyjną szczelinę miedzy końcówkami ostrzy rotora a wewnętrzną ścianą statora.

Mieszalniki wsadowe w skali pilotażowej
Etap 3

Materiał jest ponownie intensywnie cięty hydraulicznie w momencie przechodzenia z dużą prędkością przez szczeliny perforacyjne statora, po czym jest on przesuwany promieniście z powrotem do mieszanej masy. 

Mieszalniki wsadowe w skali pilotażowej
Etap 4

Jednocześnie, świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą, ustalając cyrkulacyjny wzór mieszania. Poprzez horyzontalne (radialne) uwalnianie produktu i zaciąganie świeżego materiału z dołu zbiornika, nie interweniujemy w powierzchnię cieczy, a tym samym ograniczamy napowietrzenie produktu.


Video produktów

Miksery Laboratoryjne
Zmiana Głowic

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

AX Model AX5 - PL
Model AX5

AX5 posiada panele dotykowe i jest kompatybilny z systemem „DataLogger” firmy Silverson.

AX Model AX3 - PL
Model AX3

Model AX3 jest wyposażony w silnik przemysłowy ognioszczelny z atestem TEFV lub ATEX o stałej prędkości 0,25 kW (0,33 KM), 3 fazy, IP55 / wężoszczelny. Zmienna prędkość dostępna za pośrednictwem falownika jako wyposażenie dodatkowe.

Dostępne są również mocniejsze silniki umożliwiające maksymalną prędkość do 6000 obr / min.

AX Model AX/Air - PL
Model AX / Air

Model AX / Air jest zasilany iskrobezpiecznym silnikiem na sprężone powietrze, odpowiednim do stosowania w strefach Atex / strefach zagrożonych wybuchem.

AX Ultramix Mixing Assembly - PL
Zestaw mieszający Ultramix

Zespół Ultramix umożliwia użytkownikowi odtworzenie charakterystyki mieszania jednostek Ultramix skali produkcyjnej w skali pilotażowej. Jest idealny do pojemników z wąską szyjką i zapewnia doskonałą cyrkulację produktu, umożliwiając modelowi AX mieszanie objętości do 50 litrów (w zależności od lepkości produktu).

AX Duplex Mixing Assembly - PL
Zestaw mieszający Duplex

To przekształca serię AX w wersję Duplex na małą skalę, idealną do dezintegracji i solubilizacji ciał stałych, wprowadzania proszków i lekkich produktów z tendencją do flotacji oraz do mieszanek o wysokiej lepkości.

AX AX3 Electric Stand - PL
Stojak elektryczny AX3

Elektryczny stojak do podnoszenia i opuszczania jest dostępny jako alternatywa dla ręcznego stojaka z obciążeniem sprężynowym używanego do mikserów serii AX, umożliwiając bezproblemowe podnoszenie i opuszczanie miksera.

AX AX3 D Stand - PL
Stojak AX3 D.

Do mikserów AX3 dostępny jest mobilny stojak podłogowy z podnośnikiem hydraulicznym.

Zapytaj naszych Ekspertów Poprosić o wycenę
Miksery laboratoryjne

Miksery laboratoryjne

Nowa seria mikserów laboratoryjnych L5 jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie wysokoobrotowych mikserów laboratoryjnych. Jest idealna do prac laboratoryjnych, badań i rozwoju, analiz jakościowych i produkcji na małą skalę w każdej dziedzinie przemysłu.

Miksery z serii L5 są przystosowane do szerokich zastosowań – miksowania, tworzenia emulsji, homogenizowania, rozdrabniania i rozpuszczania – z efektywnością i elastycznością niespotykaną w innych urządzeniach. Miksery te mogą pracować na partiach materiału od 1ml do 12 litrów i przeprocesować do 20 litrów na minutę przy połączeniu liniowym. Oferują doskonałą odtwarzalność przy przenoszeniu skali do rozmiarów produkcyjnych i zapewniają dokładne i łatwe przewidywanie wyników, jakie mogą być uzyskane na większych maszynach Silverson w normalnych warunkach produkcyjnych.

Wielofunkcyjny model L5M-A (pokazany z prawej) zawiera dotykowy panel kontrolny z cyfrowym obrotomierzem, programowalnym czasomierzem i amperomierzem. Ten poziom aparatury jest nieoceniony w zastosowaniach wymagających odtwarzalności i walidacji procesów.

Pobierz dane techniczne (PDF)


Jak to działa?

Zalety mikserów wysokoobrotowych Silverson nad zwykłymi mieszadłami lub mikserami wywodzą się z wielokrotnej akcji mieszania, kiedy materiały są przepuszczone przez specjalnie zaprojektowane sita Silverson.

Miksery laboratoryjne
Etap 1

Wysoka prędkość obrotów ostrzy rotora wytwarza silne ssanie, które zaciąga płyn i składniki stałe z dna zbiornika do środka głowicy pracującej. 

Miksery laboratoryjne
Etap 2

Następnie siła odśrodkowa przesuwa materiał na brzegi głowicy, gdzie poddany on jest “mieleniu,” kiedy przechodzi przez precyzyjną szczelinę między końcówkami ostrzy rotora a wewnętrzną ścianą statora.

Miksery laboratoryjne
Etap 3

Materiał jest ponownie intensywnie cięty hydraulicznie w momencie przechodzenia z dużą prędkością przez szczeliny perforacyjne statora, po czym jest on przesuwany promieniście z powrotem do mieszanej masy. 

Miksery laboratoryjne
Etap 4

Jednocześnie, świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą, ustalając cyrkulacyjny wzór mieszania. Poprzez horyzontalne (radialne) uwalnianie produktu i zaciąganie świeżego materiału z dołu zbiornika, nie interweniujemy w powierzchnię cieczy, a tym samym ograniczamy napowietrzenie produktu.


Video produktów

Miksery Laboratoryjne
Wymienne Głowice Laboratoryjne

Głowice

Silverson oferuje obszerną gamę głowic i sit do swoich mikserów wysokoobrotowych. Każda z głowic może być łatwo zamieniona na inną, co otwiera szerokie możliwości i umożliwia wykonywanie szeregu operacji, takich jak tworzenie emulsji, homogenizowanie, rozdrabnianie, rozprowadzenie, rozpuszczanie, blendowanie, redukowanie wielkości cząstek i likwidacja aglomeratów, wszystko to przy użyciu jednego miksera. Zamiana jednej głowicy na drugą jest przy tym łatwa i szybka.

Opcje

Lab L5M-A Laboratory Mixer - PL
Mikser laboratoryjny serii L5

Do mieszalników laboratoryjnych serii L5 dostępnych jest ponad 40 wymiennych zespołów mieszających. Urządzenie jest wykończone wytrzymałą, łatwą do czyszczenia, nieodpryskową białą nylonową powłoką. Wszystkie części zwilżane są wykonane ze stali nierdzewnej 316L, z wyjątkiem tulei, która może być wykonana ze stopu brązu lub PTFE. Zespół mieszający można bez wysiłku podnosić i opuszczać za pomocą panelu dotykowego, który zapewnia większą czystość i niezawodność.

Lab L2/Air (Compressed air) - PL
L2 / powietrze (sprężone powietrze)

Zaprojektowany do użytku w strefach ATEX / ognioszczelnych, L2 / AIR jest zasilany iskrobezpiecznym silnikiem pneumatycznym i może współpracować z każdym zespołem mieszającym serii L5. Pojemność od 1ml do 12 litrów.

Lab Sealed Unit Lab Mixer - PL
Mikser laboratoryjny z uszczelnionymi jednostkami

Mieszalnik laboratoryjny z uszczelnioną jednostką jest przeznaczony do pracy z materiałami sterylnymi, w których konieczne jest wykluczenie zanieczyszczenia z powietrza. Pojemność od 1 ml do 5 litrów. Dostępne są specjalne zestawy do pracy w próżni.

Lab Tubular Mixing Units - PL
Rurowe jednostki mieszające

Do mikserów laboratoryjnych Silverson dostępna jest seria wymiennych rurowych jednostek mieszających, odpowiednich do stosowania w pojemnikach z wąską szyjką:

Rurowy 1 ”- dostarczany z wymienną przykręcaną głowicą dezintegrującą ogólnego przeznaczenia i sitem o wysokim ścinaniu z kwadratowym otworem lub integralną, otwartą, pionową szczelinową głowicą dezintegracyjną. Wymienne, przykręcane, szczelinowe głowice dezintegracyjne są dostępne jako dodatki. Pojemność w zależności od lepkości od 50 ml do 500 ml.

Rurowy 3/4 ”- Ogólnie jak rurowy 1”. Pojemność od 20 ml do 250 ml.

5/8 ”Micro - Solidna jednoczęściowa konstrukcja. Pojemność od 5 ml do 50 ml.

3/8 ”Mini-Micro - Ogólnie jak 5/8” Micro. Pojemność od 1 ml do 10 ml.

Duplex Mixing Assembly - PL
Zestaw mieszający Duplex

To przekształca serię L5 w wersję Duplex na małą skalę, idealną do dezintegracji i solubilizacji ciał stałych, wprowadzania proszków i lekkich produktów z tendencją do flotacji oraz do mieszanek o wysokiej lepkości.

In-Line Mixing Assembly - PL
Zestaw mieszający w linii

Zestaw Iiniowy pasuje do serii laboratoryjnej L5 i przekształca go w liniowy mikser / homogenizator o wydajności około 20 litrów / minutę.

Masz pytanie? Zapytaj naszych Ekspertów
Zadzwoń do nas +48-22-649-0205