Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami - Jak to działa?

Flashmix firmy Silverson oferuje unikalną metodę wcielania proszków do cieczy, dając jednorodny i wolny od aglomeratów produkt.


Etap 1

Specjalnie zmodyfikowany mikser liniowy Silverson przekierowuje ciecz ze zbiornika przy dużej prędkości.


Etap 2

Zawór dozujący proszek jest otwarty, a wielka akcja pompująca miksera liniowego wpycha proszek w strumień cieczy.


Etap 3

Składowe proszkowe i ciecz są podane prosto do strefy szybkiego ciecia miksera liniowego i są natychmiastowo poddane intensywnemu cięciu mechanicznemu i hydraulicznemu. Powstały produkt jest następnie przekierowany z powrotem do zbiornika poprzez samopompujący Flashmix.


Zapytaj eksperta


wyślji