Flashmix - System do mieszania Proszków z Cieczami - Opcje

Flashmix FMX 25 - PL

FMX25

Zdolny do wdrażania proszków w tempie do 1,500 kilogramów na godzinę, FMX25 jest dostępny w standardzie z 40 litrowym lejem dozującym proszek.


Flashmix FMX 50 - PL

FMX50

FMX50 jest oferowany z 40 bądź 100 litrowym lejem dozującym, profilowanym do minimum napowietrzenia. Osiągalne jest tempo wdrożenia proszków do 7,000 kilogramów na godzinę.


Flashmix FMX 75 - PL

FMX75

Stosowany do masowych ilości proszków, potężny FMX75 może wcielać proszki w tempie nawet do 15,000 kilogramów na godzinę. Dostępny z profilowanym lejem dozującym w objętości 300 litrów.


Flashmix Sack Table - PL

Blat na worki

Blat na worki ze stali kwasoodpornej jest dostępny jako opcja do modeli FMX25 i FMX50.


Zapytaj eksperta


wyślji