email_iconrequest_quote_iconsearch_icon
Aplikacje mieszania

Produkcja kremów i maści farmaceutycznych

Farmaceutyki do leczenia przypadków takich jak wysypki, podrażnienia, ukąszenia, zakażenia grzybiczne itd. występują zwykle w formie kremu lub maści, gdyż pozwala to najefektywniej dostarczyć składniki aktywne bezpośrednio do zainfekowanego miejsca.

Produkty mogą być emulsjami wody w oleju lub oleju w wodzie, składając się z wosków, zmiękczaczy lub nawilżaczy rozpuszczonych w fazie oleju oraz fazy wodnej zawierającej emulgenty, stabilizatory i zagęszczacze, utrwalacze oraz, w niektórych przypadkach, barwniki. Składniki aktywne są rozpuszczane w fazie wodnej bądź olejowej lub też dodane na końcu procesu, kiedy emulsja zostanie utworzona i wystudzona.

Proces

Składniki, procedury i lepkości różnią się od siebie znacząco w zależności od produktu, aczkolwiek typowy proces produkcyjny dzieli się zwykle na następujące etapy:

 • Przygotowanie fazy olejowej. Składniki w postaci płatków bądź proszków, czasami uprzednio wymieszane na sucho, są rozpuszczone w oleju mineralnym bądź silikonowym. Produkt może wymagać podgrzania, aby rozpuścić niektóre ze składników.

 • Uwodnienie składników fazy wodnej. Emulgenty, zagęszczacze i stabilizatory są rozpuszczone w wodzie w oddzielnym zbiorniku. Aby przyspieszyć uwadnianie można podnieść temperaturę procesu.

 • Tworzenie emulsji. Obydwie fazy są połączone, aby utworzyć emulsję.

 • Rozprowadzenie składników aktywnych. Składniki aktywne często stanowią niewielki procent całego preparatu, dlatego musza być równomiernie rozprowadzone w całej zawartości zbiornika, aby uzyskać maksymalną efektywność produktu.

Problem

Używając tradycyjnych mieszadeł można napotkać następujące problemy:

 • Zagęszczacze, stabilizatory i emulgatory, dodane do fazy wodnej mogą tworzyć aglomeraty, których tradycyjne mieszadła nie są w stanie rozbić.
 • Podobnie w fazie olejowej składniki mogą tworzyć zbrylenia, które jedynie akcja szybkiego cięcia może rozdrobnić.
 • Składniki muszą być w pełni uwodnione, aby zmaksymalizować wydajności i nadać pożądaną gęstość.
 • Podczas dodawania składników proszkowych częściowo nawodniony materiał ma tendencję do osiadania na ścianach zbiornika i częściach mieszadła.
 • Tradycyjne mieszadła mogą niewystarczająco zredukować rozmiar kropli, a co za tym idzie, nie dawać trwałej emulsji.
 • Składniki aktywne mogą być wrażliwe na temperaturę. Chłodzenie produktu przed dodaniem składników aktywnych wydłuża czas procesu.
 • Niedokładne rozpuszczenie składników aktywnych może dodatkowo osłabić skuteczność produktu.
 • Zwykle do utworzenia trwałej emulsji potrzebne jest dodatkowe urządzenie i długi czas miksowania.

Rozwiązanie

Mikser wysokoobrotowy Silverson może szybko rozpuścić materiały stałe, uwodnić zagęszczacze i stabilizatory, usunąć aglomeraty oraz zredukować rozmiar ziarna i kropli, aby utworzyć trwałe zawiesiny i emulsje. Czas procesu jest drastycznie skrócony, podczas gdy jednorodność i spójność produktu znacznie się zwiększa w porównaniu do tradycyjnych mieszadeł. Działanie jest następujące:

Etap 1

Szybkie obroty ostrzy rotora w obrębie głowicy wytwarzają silne ssanie, które zaciąga płyny i materiały stałe w górę z dna zbiornika prosto do głowicy pracującej.

Etap 2

Siła odśrodkowa przesuwa materiał na obrzeża głowicy, gdzie aglomeraty są rozdrabniane w precyzyjnej szczelinie pomiędzy końcówkami ostrzy rotora, a ścianą wewnętrzną statora. Produkt jest następnie przeciskany przez stator i uwalniany z powrotem do miksowanej masy. Jednocześnie świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą.

Etap 3

Ciągłe pobieranie i następnie wypieranie składników przez głowicę ustala cyrkulacyjny wzór miksowania w zbiorniku. Wszystkie składniki przechodzą przez głowicę wiele razy w krótkim cyklu miksowania, który stopniowo redukuje rozmiar cząstki i zapewnia produkt końcowy wolny od aglomeratów, trwały i jednorodny.

 • Etap 1

  Etap 1

  Szybkie obroty ostrzy rotora w obrębie głowicy wytwarzają silne ssanie, które zaciąga płyny i materiały stałe w górę z dna zbiornika prosto do głowicy pracującej.

 • Etap 2

  Siła odśrodkowa przesuwa materiał na obrzeża głowicy, gdzie aglomeraty są rozdrabniane w precyzyjnej szczelinie pomiędzy końcówkami ostrzy rotora, a ścianą wewnętrzną statora. Produkt jest następnie przeciskany przez stator i uwalniany z powrotem do miksowanej masy. Jednocześnie świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą.

 • Etap 3

  Ciągłe pobieranie i następnie wypieranie składników przez głowicę ustala cyrkulacyjny wzór miksowania w zbiorniku. Wszystkie składniki przechodzą przez głowicę wiele razy w krótkim cyklu miksowania, który stopniowo redukuje rozmiar cząstki i zapewnia produkt końcowy wolny od aglomeratów, trwały i jednorodny.


Zalety

 • Powstała emulsja jest trwała.
 • Wolny od aglomeratów produkt.
 • Krótki czas miksowania.
 • Maksymalizuje wydajność surowców pierwotnych, gdyż z użyciem miksera szybkotnącego zagęszczacze mogą być w pełni uwodnione, a pozostałe składniki całkowicie rozpuszczone.
 • Nie ma konieczności użycia deflektorów w zbiorniku, co zwiększa jego higienę.
 • Nie ma konieczności uprzedniego miksowania składników proszkowych na sucho.
 • Faza wodna może być produkowana w temperaturze pokojowej, redukując koszt ogrzewania. Przyspiesza to również stygnięcie mikstury, dodatkowo redukując czas i koszt procesu.
 • Konsekwentna jakość produktu raz za razem.

 

Wielkość partii produkcyjnej, receptura, typ składników i lepkość produktu końcowego dyktują rodzaj maszyny najlepiej odpowiadającej indywidualnym wymaganiom procesu:

Wysokoobrotowe Miksery do Serii

 • Nadaje się do szarży do 1000 litrów
 • Może być użyty na przejezdnym stojaku
 • Dostępne są modele z uszczelką na wale do pracy pod ciśnieniem/w próżni oraz miksery małej skali do badań i skali pilotażowej
Więcej o tym mikserze

Wysokoobrotowe Miksery Liniowe

 • Idealny do większych serii
 • Wolny od napowietrzenia
 • Łatwy do wbudowania w istniejącej już instalacji
 • Samopompujący
 • Może być użyty do zbiornika rozładunkowego
 • Dostepne modele ultra higieniczne
 • Miksery liniowe HV dostępne dla mieszanek o wyższej lepkości
Więcej o tym mikserze

Silverson Flashmix

 • Idealny do większych szarży lub powtarzających się mniejszych szarży
 • Zdolny do szybkiego wprowadzenia dużych objętości proszku
 • Zminimalizowane napowietrzenie
 • Minimalne wymagania czyszczące
 • Nadaje się do mieszanek o wyższej lepkości
 • Odpowiedni do pracy w wyższych temperaturach
 • Minimalne wymagania obsługi operatora
Więcej o tym mikserze

Wysokoobrotowe Miksery Dolne

 • Nadaje się do stosowania w produktach o wysokiej lepkości w połączeniu z mieszadłem kotwicowym / skrobakiem
 • Dostepne modele ultra higieniczne
Więcej o tym mikserze

Powiązane wideo

Ultra Higieniczne Miksery Liniowe
Miksery Higieniczne
Masz pytanie? Zapytaj naszych Ekspertów
Zadzwoń do nas +48-603-975-466