Emulsyfikacja

Sprawą kluczową w tworzeniu stabilnej emulsji jest otrzymanie jak najdrobniejszego rozmiaru cząstek. Im więcej energii tnącej włożymy w miksowany produkt, tym mniejszy rozmiar kropli otrzymamy tworząc przy tym stabilną emulsję.

Szybkotnący układ  rotor/stator mikserów Silverson jest idealny do tego zastosowania i może z łatwością tworzyć emulsje o rozmiarze cząstek 2 - 5 mikronów. Drobniejsze emulsje, do 0.5 mikrona, mogą być uzyskane w zależności od zastosowania. W wielu przypadkach w ten sposób można wyeliminować potrzebę stosowania homogenizatora wysokociśnieniowego.

Tam, gdzie homogenizator wysokociśnieniowy jest niezbędny, uprzednie przepuszczenie produktu przez mikser liniowy Silverson pozwoli na znacznie szybsze przejście produktu przez homogenizator wysokociśnieniowy, gdyż homogenizatory pracują bardziej wydajnie na jednorodnym produkcie o małym rozmiarze cząstek.

Zapytaj naszych ekspertów


wyślji