Homogenizacja

Proces homogenizacji wymaga, aby składniki były przetwarzane dopóki nie zostanie uzyskana jednorodna wielkość cząstki. Dla większości produktów, wliczając kremy, maści, sosy, emulsje smakowe i zawiesiny farmaceutyczne wymaga to wielkości cząstki w granicach 2-5 mikronów.

To może być osiągnięte z użyciem miksera homogenizującego Silverson. Precyzyjnie wykonana głowica mikserów Silverson generuje wyjątkowo wysokie cięcie w trójstopniowym procesie miksowania/homogenizacji. Wysokie obroty rotora wciągają materiał do głowicy pracującej, gdzie jest on poddany intensywnemu miksowaniu. Siła odśrodkowa następnie kieruje materiał na brzegi głowicy, gdzie odbywa się mechaniczne cięcie w precyzyjnej szczelinie pomiędzy rotorem i statorem. Produkt, przeciskany przez sito statora z dużą prędkością ponownie doświadcza intensywnego cięcia hydraulicznego, po czym jest odprowadzany do głównej masy. Świeży materiał jest zaciągany na głowicę pracującą, ustalając cyrkulacyjny wzór mieszania, który progresywnie zmniejsza wielkość cząstek dając jednolitą konsystencję produktu.

Silverson oferuje szereg mikserów liniowych i seryjnych do tego procesu. Możecie przetestować mikser Silverson w swojej firmie – początkowy okres próbny jest bezpłatny. Skontaktujcie się z nami dzisiaj.

Zapytaj naszych ekspertów


wyślji