email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

Dezintegratory

Dezintegratory

Dezintegratory

Potężny system mieszania Disintegrator 2500 firmy Silverson rozbije, rozpuści lub rozproszy największe cząstki stałe – do 1 metra przekątnej - w jednej operacji w niewiarygodnie krótkim czasie bez konieczności uprzedniego ich krojenia lub mielenia. Disintegrator 2500 zawiera potężny i unikalny mikser Silverson umieszczony na dnie specjalnie zbudowanego zbiornika. Mikser ten wywołuje ogromne ssanie z powierzchni cieczy w dół, zaciągając na głowicę pracującą nawet te ciała stałe, które mają tendencję do unoszenia się na powierzchni, bez względu na ich wielkość. Ciała stałe są dosłownie rozrywane i rozpraszane w całej mieszance, a mikser liniowy Silverson będący częścią systemu jeszcze dokładniej je rozdrabnia do całkowitego rozpuszczenia lub utworzenia zawiesiny.

W przypadku elementów stałych o mniejszych rozmiarach Silverson oferuje Duplex Desintegrator, który był specjalnie zaprojektowany do rozdrabniania gum i polimerów do przemysłów oleju smarnego i klejów.


Jak to działa?

Dezintegrator 2500 to samodzielna jednostka o dużej mocy, zawierająca specjalnie zaprojektowaną głowicę rozbijającą Silverson typu rotor/stator o dużej sile ścinania, umieszczoną w dnie specjalnie skonstruowanego zbiornika dodatkowo sparowaną z mieszalnikiem liniowym Silverson o wysokim ścinaniu.

Etap 1

Zbiornik jest napełnione cieczą i mikser montowany do dna zbiornika jest uruchomiany. Duże ciała stałe są wprowadzane do naczynia i ściągane do głowicy roboczej, która szybko ścina grudki i odcina krawędzie i narożniki. Elementy te są następnie wciągane do wnętrza głowicy roboczej. Siła odśrodkowa przesuwa je na obrzeże głowicy, gdzie są ścinane przez czubki łopatek wirnika i przeciskane przez szczeliny statora, opuszczając głowicę promieniowo.

Etap 2

Szybkie rozdrabnianie dużych ciał stałych trwa, dopóki wszystkie cząstki nie staną się wystarczająco małe, aby można je było wciągnąć do głowicy roboczej w celu dalszego rozpadu. Materiały są usuwane poziomo z głowicy roboczej i wpychane w górę ścian naczynia. Cykl ten trwa do momentu, gdy wszystkie ciała stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu.

Etap 3

Gdy części stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu, uruchamiany jest samopompujący mieszalnik liniowy. Produkt jest pobierany z dna naczynia, przetwarzany przez wysokoobrotową głowicę typu rotor/stator mieszalnika liniowego i kierowany z powrotem do górnej części naczynia, zapewniając całkowite rozpuszczenie lub zawieszenie.


Video produktów

D2500 — Dezintegrator
D2500 - jak to działa

Opcje

Masz pytanie? Zapytaj naszych Ekspertów
Zadzwoń do nas +48-603-975-466