email_iconrequest_quote_iconsearch_icon
Dezintegratory

Dezintegratory

Potężny system mieszania Disintegrator 2500 firmy Silverson rozbije, rozpuści lub rozproszy największe cząstki stałe – do 1 metra przekątnej - w jednej operacji w niewiarygodnie krótkim czasie bez konieczności uprzedniego ich krojenia lub mielenia. Disintegrator 2500 zawiera potężny i unikalny mikser Silverson umieszczony na dnie specjalnie zbudowanego zbiornika. Mikser ten wywołuje ogromne ssanie z powierzchni cieczy w dół, zaciągając na głowicę pracującą nawet te ciała stałe, które mają tendencję do unoszenia się na powierzchni, bez względu na ich wielkość. Ciała stałe są dosłownie rozrywane i rozpraszane w całej mieszance, a mikser liniowy Silverson będący częścią systemu jeszcze dokładniej je rozdrabnia do całkowitego rozpuszczenia lub utworzenia zawiesiny.

W przypadku elementów stałych o mniejszych rozmiarach Silverson oferuje Duplex Desintegrator, który był specjalnie zaprojektowany do rozdrabniania gum i polimerów do przemysłów oleju smarnego i klejów.


Jak to działa?

Dezintegrator 2500 to samodzielna jednostka o dużej mocy, zawierająca specjalnie zaprojektowaną głowicę rozbijającą Silverson typu rotor/stator o dużej sile ścinania, umieszczoną w dnie specjalnie skonstruowanego zbiornika dodatkowo sparowaną z mieszalnikiem liniowym Silverson o wysokim ścinaniu.

Etap 1

Zbiornik jest napełnione cieczą i mikser montowany do dna zbiornika jest uruchomiany. Duże ciała stałe są wprowadzane do naczynia i ściągane do głowicy roboczej, która szybko ścina grudki i odcina krawędzie i narożniki. Elementy te są następnie wciągane do wnętrza głowicy roboczej. Siła odśrodkowa przesuwa je na obrzeże głowicy, gdzie są ścinane przez czubki łopatek wirnika i przeciskane przez szczeliny statora, opuszczając głowicę promieniowo.

Etap 2

Szybkie rozdrabnianie dużych ciał stałych trwa, dopóki wszystkie cząstki nie staną się wystarczająco małe, aby można je było wciągnąć do głowicy roboczej w celu dalszego rozpadu. Materiały są usuwane poziomo z głowicy roboczej i wpychane w górę ścian naczynia. Cykl ten trwa do momentu, gdy wszystkie ciała stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu.

Etap 3

Gdy części stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu, uruchamiany jest samopompujący mieszalnik liniowy. Produkt jest pobierany z dna naczynia, przetwarzany przez wysokoobrotową głowicę typu rotor/stator mieszalnika liniowego i kierowany z powrotem do górnej części naczynia, zapewniając całkowite rozpuszczenie lub zawieszenie.


Video produktów

D2500 — Dezintegrator
D2500 - jak to działa

Opcje

Dezintegrator 2500

Nie ma potrzeby wstępnego szlifowania, krojenia lub cięcia dużych brył. Disintegrator 2500 może przetworzyć różne kształty i największe z dostępnych na rynku bel polimeru. Urządzenie jest stosowane do objętości od 1000 do 100 000 litrów.

Duplex Desintegrator

Duplex Desintegrator został opracowany specjalnie do dezintegracji i solubilizacji stałych gum i polimerów dla przemysłu olei smarnych i klejów, ale jego sukces jest teraz widoczny we wszystkich dziedzinach mieszania.

Pilotażowa instalacja dezintegratorów

Wersja pilotażowa D2500 ma standardową pojemność 250 litrów. Silverson może tworzyć systemy na zamówienie, aby spełnić konkretne wymagania klientów.

Odzysk cukierniczy

Silverson opracował system do szybkiego odzyskiwania odpadów cukierniczych i innych materiałów. System powstał czerpiąc z doświadczeń dużych modeli D2500 firmy Silverson w odpowiedzi na dużą liczbę zapytań dotyczących instalacji do regeneracji na mniejszą skalę.

Instalacja odzysku szybko dezintegruje i rozpuszcza różnorodne odpady bez potrzeby wstępnego mielenia lub siekania.

Masz pytanie? Zapytaj naszych Ekspertów
Zadzwoń do nas +48-603-975-466