email_iconrequest_quote_iconsearch_icon
Dezintegratory

Dezintegratory

Dezintegrator D2500 jest systemem miksującym mogącym rozdrabniać, rozpuszczać lub rozpraszać największe z elementów stałych – aż do części o średnicy 1m – bez konieczności uprzedniego ich krojenia lub mielenia. Dezintegrator D2500 składa się z potężnego miksera Silverson umieszczonego na spodzie indywidualnie wykonanego zbiornika. Mikser wywiera olbrzymią akcję ssąca zaciągającą produkt, w tym nawet najpotężniejsze z elementów, z powierzchni cieczy w głąb zbiornika. Elementy stałe są dosłownie rozdzierane na kawałki i rozproszone w całej objętości produktu. Pod działaniem wspomagającego miksera liniowego Silverson, który wchodzi w skład systemu, rozdrobnione elementy stałe są całkowicie rozpuszczone lub tworzą zawiesinę.

W przypadku elementów stałych o mniejszych rozmiarach Silverson oferuje Duplex Desintegrator, który był oryginalnie zaprojektowany do rozdrabniania gum i polimerów do przemysłów oleju smarnego i klejów. 


Jak to działa?

Dezintegrator 2500 to samodzielna jednostka o dużej mocy, zawierająca specjalnie zaprojektowaną głowicę rozbijającą rotor / stator Silverson o dużej sile ścinania, umieszczoną w specjalnie skonstruowanym naczyniu połączonym z mieszalnikiem liniowym Silverson o wysokim ścinaniu.

Etap 1

Urządzenie jest napełnione cieczą i uruchomione. Duże ciała stałe są wprowadzane do naczynia i ściągane do głowicy roboczej, która szybko ścina grudki i odcina krawędzie i narożniki. Będą one wciągane do wnętrza głowicy roboczej, napędzane siłą odśrodkową na obrzeże i dalej ścinane przez czubki wirnika na krawędziach perforacji statora, gdy są one wyrzucane promieniowo z głowicy.

Etap 2

Szybkie rozdrabnianie dużych ciał stałych trwa, dopóki wszystkie cząstki nie staną się wystarczająco małe, aby można je było wciągnąć do głowicy roboczej w celu dalszego rozpadu. Materiały są usuwane poziomo z głowicy roboczej i wpychane w górę ścian naczynia. Cykl ten trwa do momentu, gdy wszystkie ciała stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu.

Etap 3

Gdy części stałe zostaną zredukowane do rozmiaru granulatu, uruchamia się samopompujący mieszalnik liniowy. Produkt jest pobierany z dna naczynia, przetwarzany przez wysokoobrotową głowicę wirnika / statora mieszalnika liniowego i kierowany z powrotem do górnej części naczynia, zapewniając całkowite rozpuszczenie lub zawieszenie.


Video produktów

D2500
D2500 jak to działa

Opcje

Dezintegrator 2500

Nie ma potrzeby wstępnego szlifowania, krojenia lub cięcia dużych brył. Disintegrator 2500 może przyjąć dziwne kształty i największe bele polimeru produkowane na rynku. Pojemność wynosi od 1000 do 100 000 litrów.

Rozpuszczanie/Dezintegracja Duplex

Duplex został opracowany specjalnie do dezintegracji i solubilizacji stałych gum i polimerów dla przemysłu olei smarnych i klejów, ale jego sukces jest teraz widoczny we wszystkich dziedzinach mieszania.

Pilotażowa instalacja dezintegratorów

Wersja D2500 w małej skali, pilotażowa instalacja dezintegratora ma standardową pojemność 250 litrów. Silverson może tworzyć systemy na zamówienie, aby spełnić specyficzne wymagania klientów.

Odzysk cukierniczy

Silverson opracował system do szybkiego odzyskiwania odpadów cukierniczych i innych materiałów. Zasada została opracowana na podstawie wielkoskalowych jednostek dezintegratora / disolwera D2500 firmy Silverson w odpowiedzi na szereg specyficznych wymagań dotyczących instalacji do regeneracji na mniejszą skalę.

Instalacja odzysku szybko dezintegruje i rozpuszcza różnorodne odpady bez potrzeby wstępnego mielenia lub siekania.

Masz pytanie? Zapytaj naszych Ekspertów
Zadzwoń do nas +48-603-975-466